TÜBİTAK

YENILIK DESTEK PROGRAMı-TEYDEB

 YENİLİK DESTEK PROGRAMI

• Sermaye şirketleri,

• Gerçek kişiler,

• Yükseköğretim kurumları,

• Kamu araştırma merkez ve enstitüleri,

• Eğitim ve araştırma hastaneleri,

• Kanunla kuru...

Devamı

ÖZET BİLGİ FORMU 1000-ÜNİVERSİTELERİN ARGE POTANSİYELİNİ ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Açılan çağrıda belirlenmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsam...

Devamı

3001-BAŞLANGIÇ ARGE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacılar

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Destek limiti 60.000 TL olup, ilave olarak araştırmacılara Proje Teşvik İkramiy...

Devamı

1601-YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Sermaye şirketleri

• Üniversiteler

• Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri • Sanayi ve Ticaret Odaları

• Organize Sanayi Bölgeleri

• İhracatçı Birlikleri

2) Destekl...

Devamı

1515-ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Alanında önde gelen teknolojiler oluşturan ulusal/uluslararası firmalar

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların T&uum...

Devamı

1001-BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip Üniversite personeli • En az lisans mezunu Kamu ya da Özel Sektör çalışanları

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Yeni bilgiler ür...

Devamı

1002-HIZLI DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

ÖZET BİLGİ FORMU 1002-HIZLI DESTEK PROGRAMI

• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip veya öğrenimine devam eden Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli

• Araştırma Enstitüsü...

Devamı

1007-KAMU KURUMLARI ARGE PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları

• Doktora mezunu üniversite personeli ile en az lisans mezunu kamu/özel sektör ç...

Devamı

1301-BİLİMSEL VE TEKN. İŞBLĞ. AĞLARI VE PLATF. KURMA GİRİŞİMİ PROJESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip Üniversite personeli • En az lisans mezunu Kamu ya da Özel Sektör çalışanları

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Proje ...

Devamı

1501-SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ düzeyinde tüm sermaye şirketleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya ...

Devamı

1503-PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

ÖZET BİLGİ FORMU

1503-PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

• En az bir Üniversite ile; sanayi odası, ticaret odası, sanayi ve ticaret odası veya ihracatçı birliğinden en az birinin katılımcı olması zorunludur.

...

Devamı

1505-ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Sermaye şirketleri ve üniversite/eğitim ve araştırma hastaneleri/kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortaklığında proje başvurusunda bulunulur.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Üniversite/kamu ar...

Devamı

1507-KOBİ ARGE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

ÖZET BİLGİ FORMU

1507-KOBİ ARGE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekab...

Devamı

1509-ULUSLARARASI SANAYİ ARGE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Şirketler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Destek süresi ve tutarı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara %60 oranındadır....

Devamı

1511-ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Sermaye şirketleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Destek süresi ve tutarı konu çağrı ilanlarında belirtilir, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara %60 oran...

Devamı

1512-BİREYSEL GENÇ GİRİŞMCİ PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

ÖZET BİLGİ FORMU 1512-BİREYSEL GENÇ GİRİŞMCİ PROGRAMI

• Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki ya da en çok 10 yıl önc...

Devamı

1513-TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Teknoloji transfer bölgesinde kurulan/kurulacak yönetici şirket bünyesindeki ofisler veya yönetici şirket tarafından kurulan/kurulacak şirketler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Yükseköğ...

Devamı

2236-ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIMI DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını, Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını tamamlamış olması ya da lisans eğitimi sonrasında söz konusu alanla...

Devamı

2237-PROJE EĞİTİMLERİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılar

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bi...

Devamı

2238-GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YARIŞMA PROGRAMLARI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Üniversite öğrencileri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Bu programın amacı, girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli alanlarda yen...

Devamı

2239-GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Öğrenciler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Yurt içinde teorik ve uygulamalı kurs, sertifika ve benzeri programların düzenlenmesi, öğretim üyeleri ile öğretmenlerin yetkinliklerinin ar...

Devamı

3501-ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Son 5 yıl içerisinde doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmuş araştırmacılar, derecenin alındığı farklı bir üniversitede kadrolu personel olması ve doçent altı akademik unvana sahip olması gerekmekt...

Devamı

4003-BİLİM MERKEZİ KURULMASI DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Büyükşehir belediyeleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Büyükşehir belediyelerine bilim merkezi kurulması projeleri desteklenecektir.

• Proje süresi en fazla 6 yıldır.

&...

Devamı

4004-DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

1) Kimler Yararlanabilir?

ÖZET BİLGİ FORMU 4004-DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

• En az tezli yüksek lisans mezunu üniversite veya kamu tam zamanlı kadrolu personeli

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Proje süresi ...

Devamı

4005-BİLİM VE TOPLUM PROJE VE ETKİNLİKLERİ

1) Kimler Yararlanabilir?

ÖZET BİLGİ FORMU

4005-BİLİM VE TOPLUM PROJE VE ETKİNLİKLERİ

• En az tezli yüksek lisans mezunu üniversite veya kamu tam zamanlı kadrolu personeli

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Proje...

Devamı

5000-DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARI DESTEKLEME PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• En az doktora derecesine sahip ve dersin ilgili olduğu alanda lisans veya lisans üstü eğitim almış veya ders vermiş kişiler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• İlk ve ortaöğretim ile y&u...

Devamı

ERA-NET PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Araştırmacılar

ÖZET BİLGİ FORMU

ERA-NET PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulu...

Devamı

COST-BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ALANINDA AVRUPA İŞBİRLİĞİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücüleri

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Aksiyonlar kapsamında araştırma projeleri ulusal katkılarla finanse edilir.

• COST &uum...

Devamı

1514-GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI(GİSDEP)

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Türkiye’de yerleşik Girişim Sermayesi Fonlarının ve Türkiye’de şubesi veya irtibat büroları bulunan yurt dışındaki Girişim Sermayesi Fonları aracılığıyla; Türkiye’de yerleşik teknoloji ve...

Devamı

1005-ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• En az lisans mezunu Üniversite, Kamu ya da Özel Sektör çalışanları

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabe...

Devamı

1602-PATENT DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• T.C. vatandaşları

• Şirketler

• Üniversiteler

• Kamu kurum ve kuruluşları

ÖZET BİLGİ FORMU 1602-PATENT DESTEK PROGRAMI

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

Ulusal Paten...

Devamı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DESTEĞİ

1) Kimler Yararlanabilir?

ÖZET BİLGİ FORMU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DESTEĞİ

• Bu bölgelerin işletmesi ve yönetiminden sorumlu anonim şirketler(yönetici şirket) • Girişimci işletmeler

• Öğretim ü...

Devamı