PATENT

AHILER KALKıNMA AJANSı 2019 YıLı FIZIBILITE DESTEğI

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı,...

Devamı

PATENT

MARKA NEDİR ? Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir ...

Devamı

BAKA-TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, İl/Bölge Müdürlükleri, Bakanlığa Bağlı Enstitüler) • İl Özel İdareleri

• Belediyeler

• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri<...

Devamı

BAKA-SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, İl/Bölge Müdürlükleri, Bakanlığa Bağlı Enstitüler) • İl Özel İdareleri

• Belediyeler

• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri<...

Devamı

BAKA-MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (İl/İlçe/Bölge Müdürlükleri) • İl Özel İdareleri

• Belediyeler

• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

• Üniversite Rektörlük...

Devamı

İZKA-ÖZEL SEKTÖRÜN KURUMSAL KAPASİTESİNİN VE REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) KimlerYararlanabilir?

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları • Organize Sanayi Bölgeleri

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Serbest Bölgeler

• Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşl...

Devamı

İZKA-KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) KimlerYararlanabilir?

• Kamu Kurumları

• Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları

• Üniversite Rektörlükleri

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Organize Sanay...

Devamı

BEBKA-GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

• Üniversiteler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri

• Belediyeler

• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

• İl Milli Eğitim M&...

Devamı

BEBKA-MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• İl Milli Eğitim Müdürlükleri

• Meslek Yüksekokulları

• MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Okul ve Kurumlar

• Ticaret ve/veya Sanayi Odaları

...

Devamı

MARKA-KÜLTÜR VE TURİZM KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Valilikler, Kaymakamlıklar,

• İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,

• Belediyeler,

• İl Özel İdareleri,

• Birlikler ve Odalar

• Başvuru sahibi işletmelerin; me...

Devamı

MARKA-2018 YILI ÜRETİM ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Odalar ve Borsalar

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Üniversiteler

• Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri veya Tekno...

Devamı

MARKA-2018 YILI ÜRETİM ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Odalar ve Borsalar

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Üniversiteler

• Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri veya Tekno...

Devamı

MARKA-İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Mesleki ve Teknik Liseler

• Mesleki Eğitim Merkezleri

• Meslek Yüksekokulları

• Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

• Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları Devamı

KARACADAĞ-2019 YILI KÜLTÜREL MİRASIN İŞLEVLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Başvuru sahibinin Diyarbakır, Şanlıurfa il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Mikt...

Devamı

KARACADAĞ-SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Kimler yararlanabilir.

• Valilikler, Kaymakamlıklar,

• İl Milli Eğitim Müdürlükleri,

• Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri ve Enstitüler,

• Yatırım İzleme ve Koo...

Devamı

ARACADAĞ-2019 YILI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM STANDARTLARININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Valilikler, Kaymakamlıklar, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Milli Eğitim, İl ve İlçe Müdürlükleri,

• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri,

• Yerel Yönetimler (...

Devamı

KARACADAĞ-2019 YILI TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

1) KimlerYararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Başvuru sahibinin Diyarbakır, Şanlıurfa il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

• Başvuru sahibi 20/03/2018 tari...

Devamı

TRAKYAKA-İMALAT SANAYİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Meslek Yüksekokulları (MYO)

• Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM)

• Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL)

• Çok Programlı Anadolu Liseleri

• Milli Eğitim Müdürl&uu...

Devamı

TRAKYAKA-SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kooperatifler, birlikler, dernekler

• Başvuru sahibinin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il sınırları içinde kayıtlı olmala...

Devamı

GEKA-GÜÇLÜ SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

ÖZET BİLGİ FORMU

GEKA-GÜÇLÜ SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI

• KOBİ’ler

• Başvuru sahibinin Aydın, Denizli, Muğla il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şu...

Devamı

ZAFER-YENİ NESİL EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri

• Başvuru sahibinin Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu b&oum...

Devamı

KUZKA-TURİZM 2019 YILI ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurumları

• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler)

• Bölge Müdürlükleri

• İl Müdürlükleri

• Köylere Hizmet Götürme Birlikler...

Devamı

İKA-2019 YILI TARIMDA REKABETÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Kamu kurum ve kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, il müdürlüğü, Müze Müdürlüğü,...

Devamı

İKA-2019 YILI GASTRONOMİ TURİZMİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Kamu kurum ve kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, il müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, ilçe m&...

Devamı

FKA-2019 YILI ENDÜSTRİYEL GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• Başvuru sahibinin Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar...

Devamı

SERKA-2018 YILI TURİZM YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

• Başvuru sahibinin Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede b...

Devamı

SERKA-2018 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

) Kimler Yararlanabilir?

• Valilikler

• Kaymakamlıklar

• Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

• Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler

• Üniversiteler

• Yerel Yönetiml...

Devamı

DOĞAKA-SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

1) Kimler Yararlanabilir?

• Gerçek Kişiler

• KOBİ’ler

• Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Güden)

• Başvuru sahibi işletme, 01 Temmuz 2018 tarihinden önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmalı aynı z...

Devamı

DOĞAKA-BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Kamu Kurum Ve Kuruluşları

• Yerel Yönetimler

• Üniversiteler (Rektörlük)

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları • Sivil Toplum Kuruluşları

• Kar Amacı Gütmeye...

Devamı

DOĞAKA-İMALAT SANAYİNE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Mesleki ve Teknik Liseler, • Meslek Eğitim Merkezleri, • Meslek Yüksek Okulları,

• Çok Programlı Liseler,

• Organize Sanayi Bölgeleri, • Sanayi ve Ticaret Odaları, • Meslek Odaları,

<...

Devamı