KOSGEB

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Girişimcilik destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliş...

Devamı

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler il...

Devamı

KOSGEB ENDüSTRIYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nite...

Devamı

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ TEKNOLOJIK ÜRüN YATıRıM DESTEK PROGRAMı

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının amacı Devamı

KOSGEB STRATEJIK ÜRüN DESTEK PROGRAMı

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programının Devamı

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

İşletme Geliştirme Destek Programının amacı Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve ön...

Devamı

KOSGEB İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı; Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işb...

Devamı

KOBİ GELİŞİM MALİ DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programının Amacı ve Gerekçesi

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttı...

Devamı

KOSGEB ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programıın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun ba...

Devamı

KOSGEB TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve tek...

Devamı

YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

KOBİ’ler

• İşletmenin son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekmektedir.


2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
&bull...

Devamı