LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNE YÖNELİK DESTEKLER

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNE YÖNELİK DESTEKLER

Üreticilerin ürünlerini lisanslı depolara getirebilmeleri ve daha uzun süre lisanslı depolarda depolayabilmeleri sağlanarak lisanslı depoculuk sisteminin geliş- tirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

 

Ürünlerini lisanslı depolarda depolayanların, lisanslı depo işletmelerine ödeyeceği depo kira ücretine ilişkin depo kira ücreti desteği sağlanmaktadır.