TASARIM TESCİLİ

TASARIM TESCİLİ

TASARIM NEDİR?

Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu görünümdür. Diğer bir deyişle tasarım, bir ürün ya da ürün parçasının görünümüdür.

Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki haleflerine aittir. Tasarım kullanma hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.

Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, , ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçla elde bulunduramaz.

Tescilli bir tsarım başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, kullanmak hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir ve ya teminat olarak gösterilebilir.

 

 Hizmetlerimiz

Tasarım Ön Araştırma

Endüstriyel Tasarım Başvuru Ve Takibi

Tasarım Yenileme İşlemi

Adres, Ünvan Ve Nevi Değişikliği İşlemi

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması Ve Sicile Kayıt İşlemi

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Sicile Kayıt İşlemi

Veraset Ve İntikal

Tescilli Tasarımların Bülten Takibi

İtiraz İşlemi

Hukuki İşlemler