DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artır- mak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir.

Elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştiril- mesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.