STRATEJİK YATIRIMLAR

STRATEJİK YATIRIMLAR

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir. Stratejik Yatırım Değerlendirme Kriterleri:

  • Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,
  • Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
  • Katma değerin asgari %40 olması,
  • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması.