Teklif Al

Kvkk Teklif Formu

Kurumunuza verilecek hizmetin somut olarak tespit edilebilmesi için lütfen ekteki formun kurumun yapısını iyi bilen biri tarafından doldurulup gönderilmesini sağlamanız gerekmektedir.

1- Hangi
Sektördesiniz?

2- Veri sorumlusu temsilcisi atamasının KVKK’ya bildirimini gerçekleştirdiniz mi?

3- İş kolunuz itibariyle aşağıdaki bilgilerden (kişisel veri) hangilerini topluyorsunuz?

4- Yukarıda Topladığınız Verileri Nerede Saklıyorsunuz?

5- Aldığınız veri koruma tedbirleri nelerdir?

6- 5. soru a- bendine verdiğiniz cevaba göre 3. Sorudaki veri türlerinin veri akış şemasını (veriye erişimi olan kişiler ve departmanlar bakımından) verinin kurumunuza girdiği andan çıktığı, yok edildiği veya 3. Kişiye devredildiği ana kadar açıklayınız.

7- 5.soru b- bendine verdiğiniz cevaba göre 3. Sorudaki veri türlerinin veri akış şemasını (veriye erişimi olan kişiler bakımından) verinin kurumunuza girdiği andan itibaren açıklayınız.

8- 3. Soruda belirttiğiniz veri türleri itibari ile verilerin saklama sürelerini ve nedenlerini (yasal zorunluluk, hizmet gereği, güvenlik vb.) sıralayınız.

9- 3. Soruda belirttiğiniz verilerden 3. Kişilere aktarılan (yasal gereklilik, istatistik amaçlı, yapılan iş gereği vb.) veriler olup olmadığını var ise hangileri olduğunu belirtiniz.

10- 9. Soruya verdiğiniz cevap uyarınca 3. Kişilere aktardığınız veriler için aldığınız aktarım güvenlik tedbirlerini belirtiniz.

11- Yaptığınız iş gereği 3. Soruda belirtilen verilerden yurtdışına aktarılan veri var mı? ☐ Cevabınız evet ise bu veriler nelerdir?

12- 11. Soruya verdiğiniz cevap olumlu ise bu aktarım için alınan idari ve teknik tedbirleri sıralayınız?

İletişim Bilgileriniz

Firma Adı

Yetkili Adı

İrtibat Telefon

E Posta