AB PROJE DESTEKLERİ

AB PROJE DESTEKLERİ

AB PROJE DESTEKLERİ

Türkiye, aday ülke statüsüyle Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaktadır. Kısaca IPA olarak adlandırılan “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı”, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki reformlarını ve bu yönde yapılan her türlü çalışmayı desteklemektedir. Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı (IPA): Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki reformlarını ve bu yönde yapılan her türlü çalışmayı destekler.

IPA kapsamında, ülkemizdeki ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, üniversiteler, kooperatifler, sendikalar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının geliştirdikleri projelere “Hibe Programı” adı verilen bir yöntemle finansman sağlanmaktadır. IPA’dan faydalanmak amacıyla
bakanlıklar ve müsteşarlıklar gibi merkezi düzeydeki kamu kuruluşları, her yıl ulusal belgelerdeki öncelikler doğrultusunda makro düzeyde proje geliştirirler.

Uygun şekilde kaliteli projelerle

AbProTime Danışmanlık olarak AB hibe kaynakları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası nitelikteki fon kaynakları kapsamında yapılan proje teklif çağrılarını izlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla proje hazırlık, uygulama ve izleme sürecinde işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapmak, fon kaynaklarına erişim, proje hazırlık ve uygulama süreci ile projelere yabancı ortak bulunması gibi konularda yereldeki kamu ve özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarına danışmanlık hizmeti vererek Devletin kalkındırmayı hedeflediği kesimi amacına uygun şekilde kaliteli projelerle desteklemeyi sürdürecektir.

AB Bakanlığı hibeleri için firmamızdan destek alabilir ve başvuru anından itibaren iş planınızın yazımı ve projenin onayına kadar geçecek sürede tüm çalışmalarınız firmamız bünyesinde takip edilir.