DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE SAĞLANAN MARKALAŞMA DESTEKLERİ

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNE SAĞLANAN MARKALAŞMA DESTEKLERİ

Küresel ölçekte marka haline gelmiş şirketlerin deneyimleri dikkate alınarak hazırlanan TURQUALITY® Programı ile firmaların yönetsel bilgi biri- kimlerinin geliştirilmesi, kurumsallaşmalarına yardımcı olunması, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla söz sahibi oyuncular haline gelmeleri ve dola- yısıyla olumlu Türk hizmeti imajının yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların bölgesel ve küresel marka haline gelmesine yönelik faaliyetleri Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.