FAYDALI MODEL

FAYDALI MODEL

FAYDALI MODEL

Faydalı Model koruması, tecavüz fiillerine karşı patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir. Üretimi artıran, basitleştiren, kalitesini yükselten , üretim usul ve uygulamasını değiştirerek , çevre kirliliğini azaltan küçük mütevazi buluşların da teknik gelişime çok önemli katkıları olduğundan Faydalı Model belgesiyle , korunması benimsenmiştir.

FAYDALI MODEL KORUMASININ ŞARTLARI 

Bir buluşun Faydalı Model belgesi verilerek korunabilmesi için aşağıdaki nitelikleri taşıması gereklidir.

Yenilik: Buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış, yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise YENİ DEĞİLDİR.

Sanayiye uygulabilir olma : Buluş , tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

FAYDALI MODEL BELGESİ İLE KORUNAMAYACAK BULUŞLAR VE KONULAR 

Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez. Usuller ve kimyasal maddeler ancak patent belgesiyle korunabilir.

FAYDALI MODEL VE PATENT BELGESİ ARASINDAKİ FARKLILIK 

Faydalı model belgesinde,tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmazken; Patent belgesi için tekniği bilinen durumunun aşılması şartı aranmaktadır.

Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıl, Patentin Koruma süresi 20 yıldır.

Faydalı model belgesinde yenilik incelemesi yapılmadan belge verilir ve yapılan itirazlar dikkate alınmadan belge verilir. Patentte ise Türk Patent Enstitüsünce belirlenen uluslararası patent veritabanına sahip araştırma kurumlarında araştırma ve inceleme raporları düzenlenerek buluşun YENİ olup olmadığı TPE tarafından araştırılır.

Faydalı Modelin tescil prosedürü daha kısadır(15-18 ay arası); Patent Belgesinin tescil prosedürü ise yaklaşık 3 yıldır. Bu nedenle Faydalı Model Belgesinin tescil maliyeti, patent belgesine oranla daha azdır.

Faydalı Model belgesine, Ek Patentlerde olduğu gibi "ek faydalı model" verilmez.

 

 

 

FAYDALI MODELİN PATENT BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

Faydalı Model belgesi verilmesi hakkında Türk Patent Enstitüsü'nce alınacak karardan once, faydalı model belgesi başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Enstitüden talep edebilir. Faydalı Model Belgesi verildikten sonra, patente dönüştürülemez.