1.7 SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ

1.7 SEKTÖREL ALIM HEYETLERİ DESTEĞİ

Yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve ba- sın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerinin, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerinin, ilgili tesisleri yerin- de görmelerinin ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerinin sağlan- ması amacıyla ihracatımızın artırılmasıdır.