YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Cari açığın kapatılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Sistemi’nin destekleri 1 Ocak 2012 tarihinden sonra başlayan projelere uygulanmaktadır.

Yerli ve yabancı yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir.

Dört ayrı rejimden oluşmaktadır.

  1. Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları
  2. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
  3. Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları
  4. Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne doğrudan yapılabildiği gibi mevzuatın uygun gördüğü çerçevede de yatırımcı firmanın tercihine bağlı olarak Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılabilmektedir.

Yatırım Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bölgeler arası gelişmişliği sağlamak, istihdam yaratmak için, devlet tarafından vergisel destekler, SGK işveren ve işçi payı ödemesi ile yatırım amaçlı kullanılan kredilerde faiz oranının belirlenen miktarının devlet tarafından karşılanması belgesidir.