YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

YURT DIŞI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

Teknik müşavirlik sektörü yaklaşık 550 milyar dolar büyüklüğü ile hizmet sek- törleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Engineering News Record (ENR) Dergisi istatistiklerine göre dünyanın en büyük 225 teknik müşavirlik firmasının toplam yurtdışı proje gelirleri 64 milyar dolar seviyesinde olup, Türk firmaları- nın sözkonusu gelirlerdeki payının arttırılması amaçlanmaktadır.

Teknik müşavirlik sektörü yarattığı hizmet gelirinin yanı sıra inşaat malzemeleri ihracatına ve müteahhitlik yeni proje üstlenimine de katkı sağlamaktadır.

AMAÇ:Firmaların; teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sek- törlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla yurtdışı pazar- larda kalıcı şekilde yer edinmelerini ve bu sektörlerin tanıtımına katkıda bulun- mak üzere İşbirliği Kuruluşlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.