4. SERBEST BÖLGELERDE YATIRIM VE FAALİYETLERE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

4. SERBEST BÖLGELERDE YATIRIM VE FAALİYETLERE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

Serbest bölgeler, serbest ticarete sağladıkları destek hizmetleri, yeni teknolo- jileri uygulama kapasiteleri ve istihdam imkânlarıyla, gerek küresel ölçekte ge- rek ülkemizde önemli kalkınma ve dış ticaret politikası araçları arasındadır.

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış tica- ret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise it- halat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcılarının Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alması mümkündür. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz ve bu husus gümrük prosedürlerine tabi tutulmadan ihracat im- kânı anlamına gelmektedir.

Serbest bölgelerde başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasinin en aza indirilmiş olması ve bu bölgelerin özel sektör şirketlerince dinamik bir şekilde işletilmesi de ticaret kolaylığı sağlayan bir başka unsurdur.

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, uluslararası yatırım ve tekno- loji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış ticaret ve finansman hizmetlerinden daha fazla yararlanmak amaçlarıyla 1987 yılında Mersin ve Antalya Serbest Bölgeleriyle hayata geçen serbest bölge uygulaması bugün 18 serbest bölge ile yoluna devam etmekte- dir.