VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

İhracat ve ihracatla ilgili işlemler, ihracat sayılan satış ve teslimler ile belirli şartları sağlayan döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin damga vergisi, harçlar ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden (BSMV) istisna tutulma- sıyla, ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek

Vergi, resim ve harç istisnası uygulaması, belgeli ve belgesiz işlemler olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir.