1.19 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

1.19 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

DTÖ taahhütlerimiz kapsamında; katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun vadede yüksek potansiyel arz eden ve tüketiciye yönelik muhte- lif işlenmiş tarım ürünlerinin 2018 ve sonrasında gerçekleşecek ihracatı, birim miktar bazında ve azami ödeme oranları çerçevesinde desteklenmektedir.

Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücü- nün ve ihracat potansiyelinin artırılması.