MARKA

MARKA

MARKA NEDİR ?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 4)

Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 148)

Marka hakkı sahibi markayı tescilli olduğu sınıflarda Türkiye'de kullanma hakkına sahiptir. Tescilli markanızı benzer mal ve / veya hizmetlerde başka hiçbir firma kullanamaz. Markanın taklit edilmesi durumunda tescilli marka sahibi sahte ürünlerin toplanmasını isteyebilir. Maddi ve manevi zarar için tazminat davaları açabilir , Cumhuriyet Savcılıkarında suç duyurusunda bulunup mütecavizin cezalandırılmasını talep edebilir.

PROTİME Patent:

• Marka dosyası hazırlama, marka başvurusu yapma, tescil işlemlerinin takibi,

• Başvuru öncesi yurtiçi ve yurtdışı marka ön araştırma ,

• Marka Yenileme, adres ve ünvan değişikliği yapma, devir ya da lisans sözleşmesi hazırlama ve Türk Patent ve Marka Kurumunda bu işlemlerin tescili,

• Marka izleme (benzer markaların resmi marka bülteninde yayına çıkması durumunda hak sahibini bilgilendirme ),

• Marka Hukuku Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

MARKA TESCİLİNİN AVANTAJLARI

Marka tescili işletmelerimize şu avantajları sağlar:

 Marka tescili, sahibine markayı tek başına kullanma hakkı verir.

 Tescilli markanızın itibarını ve tanınmışlığını kullanarak haksız kazanç elde etmek isteyen kötü niyetli kişilere karşı yaptırım uygulayabilmenizi sağlar.

 Markanızın bir başka firma tarafından isim veya işaret olarak taklit edilmesini önler.

 Karıştırılma ihtimali olabilecek kadar benzer niteliklere sahip yeni markaların tescilini önleyebilme hakkı verir.

 İşletmenizin mal ve hizmetlerini tekel altına almış olursunuz.

 Mal veya hizmetinizi sahiplenmenin tek yasal yolu bu belgeye sahip olmaktır. Hukuki ihtilaf durumunda hakkınızı arayabileceğiniz tek savunma aracınızdır.

 Marka tescili, TSE belgesi gibi bir belge almanız gerektiğinde hazırlamanız gereken evraklar listesinde ilk sırada yer alır.

 Tüketici açısından markanın tek olması güven ve itibar sağlaması ile birlikte markaya yaptığı yatırımları da destekleyici bir unsurdur.

 Markalaşma yolunda atılan ilk adım olan marka tescil belgesi yurt içi ve yurtdışı yapılan yatırımlarda koruyucu bir özelliğe sahiptir.

 İşletmelerin prestiji açısından her zaman etkili bir belgedir.

 Marka, tüketicinin hangi ürünü alıp, kullanacağına karar verme aşamasında yönlendirici bir ipucudur.

 Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir.

 Tescilli markanın koruma süresi 10 yıldır ve bu süreyi sonsuza kadar uzatmak mümkündür.