Kalkınma Ajansları Destekleri

Kalkınma Ajansları Destekleri

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur.

Kalkınma Ajansları destekleri için firmamız tarafından özel danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Ahiler Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara Kalkınma Ajansı Destekleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Destekleri, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Destekleri, Çukurova Kalkınma Ajansı Destekleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Destekleri, Fırat Kalkınma Ajansı Destekleri, İzmir Kalkınma Ajansı Destekleri, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Destekleri, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Destekleri, Serhat Kalkınma Ajansı Destekleri ve Trakya Kalkınma Ajansı Desteklerini ilgili sayfalardan görebilirsiniz.

Kalkınma Ajansları hibeleri için firmamızdan destek alabilir ve başvuru anından itibaren iş planınızın yazımı ve projenin onayına kadar geçecek sürede tüm çalışmalarınız firmamız bünyesinde takip edilir.

Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.