Kişisel veriler kanununun size yüklediği sorumluluklardan haberdar mısınız?

Kişisel veriler kanununun size yüklediği sorumluluklardan haberdar mısınız?

Kişisel veri kavramı hukuk sistemimize yeni giren bir kavram olduğundan dolayı bu alanda gerek bilgi gerek uygulama tecrübesi açısından yeterli uzman bulmakta güçlükler yaşanabilmektedir.

Bu nedenle yasanın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirirken uzman bir kadrodan danışmanlık hizmeti almak sonradan ortaya çıkabilecek sorunları önemli ölçüde önleyecektir. Bu hukuk alanı genel hukuk bilgisinden öte bir uzman bilgisi gerektirdiğinden salt hukukçu veya avukat yardımı yeterli olmayacaktır. Özellikle Kişisel Verileri İşleme, Anonimleştirme, Saklama, Yok Etme, üçüncü Kişilerle Paylaşma konularında uluslararası ve ulusal mevzuat konusunda bilgili ve tecrübeli kadrolarla çalışmak kurumunuza önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu süreçte danışmanların; veri koruma yükümlülüğü kapsamındaki şirketlerin mevzuatın öngördüğü veri güvenlik politikalarını oluşturması (envanter), bu politikanın temel unsurlarının KVKK2nın veri tabanına girlmesi (VERBİS), veri sahibinin verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi, üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılması ve silinme süreçleri ve bu süreçlerde KVKK'nın talep ettiği diğer hususların yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan uzmanlığa sahip olması gerekir.