Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırmasının desteklenmesidir.

 

Programın Amacı

KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Kimler Yararlanabilir?

• KOBİ’ler

• 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler

 

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

• Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmeleri yurt dışına açmak ve KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmaktır.

• Proje en az 8 ay, en fazla 24 aydır.

• Destek üst limiti 300.000 TL’dir.

• Proje destek oranı % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli olarak uygulanmaktadır. Yerli malı belgeli yazılım kullanılması halinde söz konusu kalem için geri ödemesiz destek oranına % 15 eklenmektedir.

• İşletmeler bu destekten sadece bir kez yararlanabilmektedir.

• İşletmeler başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olmalıdır.

• İşletmenin başvuru tarihi itibariyle yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekmektedir.

• İmalat sektörü veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösterenler hariç işletmelerin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olmaları gerekmektedir.

• Proje kapsamında 90.000 TL’ye kadar personel giderleri, 50.000 TL’ye kadar teçhizat-donanım giderleri, 50.000 TL’ye kadar yazılım giderleri, 100.000 TL’ye kadar hizmet (tanıtım) giderleri, 150.000 TL’ye kadar hizmet (yurt dışı fuar ve seyahat) giderleri, 100.000 TL’ye kadar hizmet (test/analiz ve belgelendirme) giderleri ile

100.000 TL’ye kadar diğer hizmet alım giderleri (eğitim/danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, ihracata konu ürününün veya ürün numunesinin nakliye giderleri ve diğer hizmet alımı giderleri) karşılanmaktadır.

• Proje başvurusu en az 2 proje gider grubundan (personel, yazılım, teçhizatdonanım ve hizmet) oluşmalıdır.

 

3) Başvuru Dönemi

Sürekli aktif

 

4) Başvuru Yeri

Online başvuru için https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

 

Kaynak : KOSGEB

Destek : PROTİME