HİZMET İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ

HİZMET İHRACATÇILARINA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ

Ülkemizin hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştiril- mesi ve hizmet gelirlerinin arttırılmasını teminen hizmet ihracatı gerçekleşti- ren kurum ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin yurtdışı pazarlarda daha etkin tanıtımını sağlamak.

-        Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri

-        Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri

-        Eğitim Hizmetleri

-        Sağlık Hizmetleri

 

 

-     Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler

-     Eğlence ve Kültür Hizmetleri

-     Taşımacılık Hizmetleri

-     Mali Hizmetler

-     Diğer İş Hizmetleri

sektörlerinde hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketler başvurabilir.