MARKA-KÜLTÜR ve TURİZM KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

MARKA-KÜLTÜR ve TURİZM KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Valilikler, Kaymakamlıklar,

• İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,

• Belediyeler,

• İl Özel İdareleri,

• Birlikler ve Odalar

• Başvuru sahibi işletmelerin; merkez, faaliyet/üretim yerinin Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova il sınırları içinde kayıtlı olmaları gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:

 Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi

 Turizm çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi

 Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

• Destek miktarı 75.000-750.000 TL arasında olup, destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.

• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak 6.000.000 TL’dir.

• Proje süresi 12-24 ay arasında olmalıdır.

• Proje, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova il sınırları içinde gerçekleştirilmelidir.

• Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler desteklenmeyecektir.

3) Başvuru Dönemi

Son başvuru tarihi 24/05/2019

4) Başvuru Yeri

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, online başvuru https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr