MARKA-2018 YILI ÜRETİM ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

MARKA-2018 YILI ÜRETİM ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Odalar ve Borsalar

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Üniversiteler

• Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri veya Teknoloji Transfer Merkezleri

• Yerel Yönetimler

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

• Başvuru sahibi işletmelerin merkezinin Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova il sınırları içinde kayıtlı olmaları gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• İmalat ve hizmet altyapılarının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

• Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, işbirliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması veya geliştirilmesi konularındaki projelere destek verilecektir:

• Program kapsamında özel sektörün ortak kullanımına yönelik; tasarım, uygulama, prototip geliştirme, test, kalibrasyon, yaratıcılık, mükemmeliyet ve yenilikçilik gibi alanlarda işbirliği merkezleri oluşturulup, altyapı yatırımları yapılabilir.

• Proje, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova il sınırları içinde gerçekleştirilmelidir.

• Destek miktarı 75.000-750.000 TL arasında olup, destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir.

• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak 6.000.000 TL’dir.

• Proje süresi 18-24 ay arasında olmalıdır.

3) Başvuru Dönemi

Son başvuru tarihi 24/05/2019

4) Başvuru Yeri

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, online başvuru https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr