BEBKA-GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

BEBKA-GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

• Üniversiteler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri

• Belediyeler

• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

• İl Milli Eğitim Müdürlükleri

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Başvuru sahibinin Bursa, Eskişehir, Bilecik il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:

 Eko-girişimcilik, sosyal, genç ve kadın girişimciliği vb. tematik alanların geliştirilmesi, bu alanlarda sürdürülebilir destek, mentorluk ve danışmanlık mekanizmalarının oluşturulması

 Kuluçka merkezi, hızlandırıcı, girişimcilik merkezi gibi arayüz yapılarının kurulması, var olanların kapasitelerinin geliştirilmesi

 Teknoloji odaklı girişimciliğin yaygınlaştırılması

• Destek miktarı 100.000-750.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe niteliğindedir. • Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir.

• Proje süresi 9-24 ay arasında olmalıdır.

• Proje, Bursa, Eskişehir, Bilecik il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

3) Başvuru Dönemi

Son başvuru tarihi 16/06/2019

4) Başvuru Yeri

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, online başvuru https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr