ESNAF VE SANATKÂRLARA SUNULAN FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ DESTEĞİ

ESNAF VE SANATKÂRLARA SUNULAN FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ DESTEĞİ

15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1’inci maddesine dayanılarak çıka- rılan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda esnaf ve sanatkârlara, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi kaynaklarından faiz indirimli kredi desteği sağlanarak, esnaf ve sanatkâr- ların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amaçlanmaktadır.

Esnaf ve sanatkârların mesleki bakımdan gelişmesi, iş ve üretim ka- pasitesinin arttırılması, ürün çeşitlendirilmesi için gerekli alet, araç, makine, teçhizat, işyeri alımı veya işletme sermayesi olarak kullanılmak üzere kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan Banka kaynaklarından sunu- lan faiz indirimli işletme ve yatırım kredilerini kapsar.