BEBKA-MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BEBKA-MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• İl Milli Eğitim Müdürlükleri

• Meslek Yüksekokulları

• MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Okul ve Kurumlar

• Ticaret ve/veya Sanayi Odaları

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

• İhracatçı Birlikleri

• Başvuru sahibinin Bursa, Eskişehir, Bilecik il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:

 İmalat sanayi çatı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik ortak merkezlerin kurulması,

 İmalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi,

 İmalat sanayinde meydana gelen değişiklikler ve sektörel talepler göz önüne alınarak mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi.

• Destek miktarı 100.000-750.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%90 arası hibe niteliğindedir. • Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 17.000.000 TL’dir.

• Proje süresi 9-24 ay arasında olmalıdır.

• Proje, Bursa, Eskişehir, Bilecik il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

3) Başvuru Dönemi

Son başvuru tarihi 16/06/2019

4) Başvuru Yeri

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, online başvuru https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr