Soğuk Zincir Finansman Destek Programı KOSGEB aracılığıyla toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncularla sebze-meyve taşımacılığı yapan lojistik firmaları KOBİ’lerin yararlanacağı destek türü açıklandı.

AMAÇ:

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanması.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ve lojistik firmaları

DESTEKLER:

Üst Limit: 750.000.-TL

Soğuk Hava Ünitesi İçin : 150.000 -TL

Destek Oranı: Faiz/kâr payı oranı üzerinden uygulanacak azami destek 10 destek puan oranı.

Kullandırılacak Kredinin Vadesi:İlk 6 ayı ödemesiz azami 36 ay

Destek Programı Süresi: 3 Yıl

Program çerçevesinde, işletmelerin yerli malı ve yeni olmak kaydıyla bir soğuk hava ünitesi edinimlerinde oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını, KOSGEB geri ödemesiz olarak karşılayacak.

Nasıl yararlanılabilir

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen “Ekonomi Reformları Eylem Planı”nda yer alan “sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına destek eylemi” çerçevesinde harekete geçen KOSGEB, toptancı hallerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, komisyoncu meslek mensupları ile sebze/meyve taşımacılığı yapan KOBİ’lerin desteklenmesi için “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı”nı yürürlüğe aldı.

Program sürekli açık olup, istenildiği zaman başvuru yapılabilmektedir

Protokol imzalanan bankalar

Vakıf Leasing, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası

Teminat

Kredi Garanti Fonu AŞ’ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Protokol” kapsamında Kredi Garanti Fonu kefaletinden faydalanabilecek